EF SEB LU logo

Socialno podjetništvo

course

Aims of the course

- Razumevanje delovanja, vodenja, upravljanja, financiranja so.p.
- Poznavanje merjenja družbenih učinkov izbranega so.p.
- Prepoznavanje in razvijanje socialnih in okoljskih poslovnih priložnosti
- Prepoznavanje izzivov in iskanje rešitev za uporabnike in vodje izbranega so.p.
- Zmožnost preverjanja zaželenosti pri kupcu (raziskava trga in empatija), tehnične izvedljivosti (izdelava prototipa) in ekonomske upravičenosti za konkretni izdelek/storitev (poslovni načrt)
- Sposobnost priprave dokumentacije za ustanovitev so.p.
- Sposobnost samostojnega in skupinskega dela
- Sposobnost predstavitev stališč in rezultatov raziskav
- Sposobnost sinteze literature
- Razvijanje podjetnosti, kreativnosti in inovativnosti v okviru so.p.

Course syllabus

- Razmejitev podjetništva, socialnega podjetništva (so.p.) in neprofitnega sektorja
- Razvoj so.p. in teoretične podlage so.p.
- So.p. v zasebnem, javnem in neprofitnem sektorju
- Prednosti in izzivi so.p.
- Področja in oblike delovanja so.p.
- So.p. v Sloveniji, EU, ZDA, DVR in primeri dobrih praks
- Profil socialnega podjetnika
- Pravni vidiki so.p.
- Financiranje so.p. in investiranje z učinkom, natečaji in nagrade
- Družbeni učinki in njihovo merjenje
- Podporno okolje za so.p.
- Družbene in okoljske inovacije

Course director(s)

  •  
  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alenka-slavec-gomezel-291aa73b/ 
  •  
  •  
 
To top of page