EF SEB LU logo

Financial Management

course

Aims of the course

Temeljni namen predmeta je študente seznaniti s tistimi spoznanji sodobne teorije poslovnih financ, ki so našla svoje mesto v praksi.

Študentje bodo usvojili načine praktičnega reševanja poslovnofinančnih problemov z uporabo obstoječih modelov, pri čemer je namen vzpodbuditi študentovo ustvarjalnost pri ustreznih prilagoditvah obstoječih modelov, ki se uporabljajo za reševanje tovrstnih problemov.

Course syllabus

Uvod: podjetje in korporativno upravljanje
Računovodski izkazi in finančna analiza
Časovna vrednost denarja in obrestne mere
Vrednotenje obveznic, projektov in podjetij
Tveganje in donosnost ter stroški kapitala
Struktura kapitala in politika izplačil
Upravljanje obratnega kapitala

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 11:00 in IER - 210
  • Office Hours
  • Tuesday at 13:00 in RZ-204
 
To top of page