EF SEB LU logo

Sports marketing

course

Aims of the course

- Spoznati osnove sodobnega trženja in njihov vpliv na odločanje v športu, športnih dejavnostih in organizacijah.
- Razviti sposobnosti uporabe trženjskih konceptov in orodij v športnih dejavnostih in organizacijah.
- Razumeti posebnosti trženja v športu (sponzorstvo, donatorstvo, trženje dogodkov, trženje infrastrukture, športno-turističnih storitev, storitev za reakreacijo in prosti čas, itd.).
- Razviti sposobnosti in znanja konceptualizacije in reševanja kompleksnih izzivov trženja v praksi v obliki zaokroženega seminarja/projekta v pisni in ustni obliki.

Course syllabus

1. Pomen in značilnosti trženja v športu; Športna industrija in trženje
2. Uporaba športa za trženje izdelkov in storitev
3. Sponzorstvo v športu
4. Notranje in zunanje okolje trženja v športu
5. Obnašanje športnih porabnikov
6. Trženjske strategije v športu; Segmentacija, ciljanje, pozicioniranje; Blagovne znamke, licenciranje, itd.
7. Trženjski splet v športu in njegove posebnosti; Izdelek/storitev, cena, promocija, tržne poti
8. Nadzor in izvedba trženjskih procesov v športu
9. Razvoj trženjske strategije v športu na izbranem praktičnem primeru

1. Introduction to sports marketing
2. Use of sports to market products/services
3. Sponsorship in sports
4. Internal and external environment/contingencies
5. Behavior of sports spectators
6. Marketing strategies in sports; Segmenting, targeting, positioning; Branding, licensing etc.
7. Marketing mix; Product/service, distribution, promotion, pricing
8. Implementing and controlling the strategic marketing process in sport
9. Practical example and its discussion

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
To top of page