EF SEB LU logo

Marketing in Health Care

course

Aims of the course

- Spoznati osnove sodobnega trženja.
- Razviti sposobnosti uporabe trženjskih konceptov in orodij v različnih zdravstvenih sistemih in organizacijah.
- Razviti sposobnosti in znanja doseganja trženjske orientiranosti sistemov in organizacij v zdravstvu.
- Razumeti trženjske različnosti zdravstvenih sistemov in organizacij v svetu.
- Sposobnosti uporabe študij primerov; razumevanje analiz in sintez ter reševanja problemov; iskanje in uporaba podatkov.

Course syllabus

1. Uvod. Trženje v 21.stoletju.
2. Trženjsko okolje: zdravstveni sistemi in organizacije.
3. Vedenje porabnikov.
4. Trženjske strategije.
5. Trženjsko raziskovanje.
6. Segmentacija.
7. Trženjski splet.
8. Upravljanje trženjskih procesov v zdravstvenih sistemih in organizacijah

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • LinkedIn: si.linkedin.com/in/vesnazabkar 
  • Twitter: twitter.com/vzabkar 
  • Skype: vesna.zabkar 
  • Office Hours
  • Thursday at 13:00 in P-331
 
To top of page