EF SEB LU logo

Marketing for Managers

course

Aims of the course

Predmet je zasnovan za podajanje znanja in veščin, ki so pomembne za strateško marketinško odločanje. Zato je naš glavni cilj, da ta predmet zagotovi globlje razumevanje tematik, ki obsegajo področje marketinške analize in njene vloge v marketinški strategiji.

Course syllabus

1. Uvod in pregled tem v trženju

2. Opredelitev tržnoraziskovalnega problema in razvoj raziskovalnega pristopa

3. Prepoznavanje atraktivnih trgov - razumevanje in napovedovanje zunanjega okolja: demografski, ekonomski, tehnološki in politični faktorji

4. Opredelitev nezadovoljenih potreb porabnikov - kaj potrošniki želijo, njihove vrednote in koristi

5. Segmentacija in tržno ciljanje

6. Preučevanje konkurentov - proti komu tekmujemo, analiza panoge, viri konkurenčne prednosti

7. Izvedba in nadzor nad poslovnimi in trženjskimi strategijami

Course director(s)

  •  
  • LinkedIn: si.linkedin.com/in/vesnazabkar 
  • Twitter: twitter.com/vzabkar 
  • Skype: vesna.zabkar 
  • Office Hours
  • Thursday at 13:00 in P-331
 
To top of page