EF SEB LU logo

Programming

course

Aims of the course

- Spoznati se z implementacijo uporabniških zahtev, ki predstavlja zadnjo fazo pri razvoju informacijskih sistemov.
- Seznaniti se s sodobnimi koncepti za vzpostavitev povezav med programi in bazami podatkov, sodobnimi koncepti programiranja pri razvoju zanimivih uporabniških vmesnikov ter s kreiranjem in uporabo razredov. V ta namen bo uporabljen programski jezik Python.

Course syllabus

1. Programski jezik Python
2 Spremenljivke
3. Odločitve
4. Seznami
5.Zanke
6. Funkcije
7. Orodja za analizo podatkov
8. Knjižnice za analizo podatkov

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in R-401
 
To top of page