EF SEB LU logo

Economics of Information Technology and Systems

course

Aims of the course

- Predstaviti pomen in poslovno vrednost informatike za podjetje
- Predstaviti način organiziranja informatike v podjetju
- Predstaviti načine odločanja o informacijskih rešitvah v podjetju

Course syllabus

1. Pomen in koristi informatike
1.1. Podatki, informacije, znanje
1.2. Ekonomika informacij
1.3. Ekonomika informatike
1.4. Mikroekonomski pogled na IT
1.5. Organizacijski vidik
2. Poslovni procesi, IT in pridobljena vrednost
2.1. Strateški pomen informatike
2.2. Pomembne značilnosti IT
3. Organiziranje informatike
3.1. Skrb za postopke, podatke in programske rešitve
3.2. Razvoj informatike
3.3. Izvajanje informatike
4. Poslovni učinki informatike
4.1. Tehnološki prenos
4.2. Koristi tipičnih vrst progr. rešitev in sistemov
4.3. Kakovost, vzdržljivost, varnost
4.4. Upravljanje s tehnološkim tveganjem
5. Ocenjevanje in spremljanje informatike
5.1. Dolgoročno obvladovanje portfelja informatike
5.2. Analiza stroškov in koristi
5.3. Izpeljanke ASK
5.4. Zagotavljanje podatkov za odločanje

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 13:30 in RZ-407
 
To top of page