EF SEB LU logo

Informatics

course

Aims of the course

- Razumeti pojem informacije, poslovne informatike, informacijskega sistema, informacijske družbe in informacijske tehnologije.
- Razviti raven teoretičnega razmišljanja o vlogi informacije pri upravljanju v smislu podpore pri poslovnem odločanju.
- Razumeti praktično vlogo informatike v poslovnih sistemih na izvajalnem in upravljalnem nivoju.
- Spoznati študente z načini načrtovanja, izvedbe, uvajanja in varovanja poslovnih informacijskih sistemov.
- Razviti sposobnost uporabe informacijske tehnologije z elementarne na srednjo raven zahtevnosti.

Course syllabus

1. Poslovna informatika in konkurenčnost podjetja
2. Poslovni informacijski sistemi
3. Informacijska tehnologija: strojna in programska oprema
4. Omrežja
5. Baze podatkov
6. Management poslovnih procesov

7. Programske rešitve za poslovno analitiko
8. Elektronsko poslovanje
9. Razvoj informacijskih sistemov
10. Management informacijskih virov
11. Informacijska varnost
12. Etika v informatiki

Course director(s)

 •  
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jure-erjavec/ 
 •  
 • Skype: erjavecjure 
 • Office Hours
 • Monday at 9:00 in R-402
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 16:30 in R-401
 •  
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/peter-trkman/ 
 •  
 • Skype: peter.trkman 
 • Office Hours
 • Monday at 0:00 in R-414
 
To top of page