EF SEB LU logo

How to do business with China

course

Aims of the course

SLOVENSKO:
1) Spoznavanje in razumevanje svetovnega konteksta gospodarskega vzpona Kitajske in posebnosti poslovnega okolja Kitajske.
2) Razvoj analitičnih kompetenc – uporaba tržnih, PEST, C in drugih analiz okolja
3) Pridobivanje znanja o vhodni in izhodni internacionalizaciji Kitajske (vstopne strategije in oblike)
4) Razumevanje institucionalnega okvira mednarodnega poslovanja Kitajske (delovanje svetovnih in lokalnih organizacij, institucij)
5) Razumevanje posebnosti trženja in vedenja kitajskih porabnikov
6) Spoznavanje kulturoloških razlik in njihovega medkulturalnega upravljanja

Timsko delo, razvoj analitičnih sposobnosti in sinteze, reševanja problemov (primeri iz prakse, projektno delo), kritično razmišljanje. Pisno in ustno poročanje (predstavitev). Razvoj kompetenc za iskanje baz in podatkov.

Course syllabus

Namen predmeta je študente seznaniti s ključnimi značilnostmi kitajskega trga in Kitajske kot poslovnega okolja z vidika mednarodnega poslovanja. Predmet na kratko seznanja študente s kitajsko zgodovino, gospodarskim razvojem ter kulturnimi posebnostmi ter se v nadaljevanju osredotoča zlasti na različne vidike analiziranja kitajskega trga, razumevanje kako premagovati medkulturne razlike pri poslovanju s Kitajsko ter kako se pogajati s kitajskimi partnerji.
Predmet je oblikovan z namenom spoznavanja posebnosti poslovanja s Kitajsko. V ta namen se študentje naučijo uporabe analitičnih instrumentov in metod analize trga (PESTEL; C idr), spoznajo institucionalne (globalne in lokalne) vidike mednarodnega poslovanja Kitajske in se osredotočijo v razumevanje vseh ravni in smeri internacionalizacije (vhodne,izhodne, kooperativne idr.; vstopnih oblik in načinov itd.), tako na ravni SME kot MNC. Središčno spoznavanje predmeta so kulturološka ozadja poslovanja na kitajskem trgu, posebnosti trženja in vedenja kitajskih porabnikov. Prav tako se predmet osredotoči tudi na medkulturalne različnosti in specifike in njihovo upravljanje.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
To top of page