EF SEB LU logo

Programming

course

Aims of the course

- Spoznati se z implementacijo uporabniških zahtev, ki predstavlja zadnjo fazo pri razvoju informacijskih sistemov.
- Seznaniti se s sodobnimi koncepti za vzpostavitev povezav med programi in bazami podatkov, sodobnimi koncepti programiranja pri razvoju zanimivih uporabniških vmesnikov ter s kreiranjem in uporabo razredov. V ta namen bo uporabljen programski jezik Python.

Course syllabus

1. Programski jezik Python
2. Spremenljivke
3. Odločitve
4. Seznami
5. Zanke
6. Funkcije
7. Orodja za analizo podatkov
8. Knjižnice za analizo podatkov

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in R-401
 
To top of page