EF SEB LU logo

International Business and Management

course

Aims of the course

- Pridobiti znanja s področja mednarodnega poslovodenja.
- Spoznati procese oblikovanja, prenosa in delovanja poslovnih sistemov in procesov različnih vrst podjetij na različnih mednarodnih trgih.
- Spoznati posebnosti večnacionalnega poslovanja, razvoja oblik kooperativnega mednarodnega poslovanja, vstopov podjetij na mednarodne trge ter njihovih strategij razvoja.
- Pridobiti zavedanje o kulturoloških, ekoloških, etičnih in drugih različnostih mednarodnih trgov v večnacionalnem poslovanju podjetij.
- Razviti sposobnosti in veščine analitičnega pristopa in kritičnega spremljanja dogajanj na sodobnih mednarodnih trgih, skupinskega dela, zbiranja in iskanja podatkov, reševanja problemov.

Course syllabus

1. Pregled mednarodnih okolij in njihovega vpliva na organizacije. Etika in trajnost v mednarodnem poslovanju in poslovodenju.
2. Kratka zgodovina multinacionalke (MNC) in multinacionalna merila. Različne vrste in miselnosti MNC: transnacionalna tipologija Bartlett-a & Ghoshal-a.
3. Odnosi med sedežem in hčerinsko družbo, hčerinsko družbo in hčerinsko družbo ter med kupcem in dobaviteljem v MNC ter organizacijske strukture MNC
4. Vloga kulture v mednarodnem poslovodenju
5. Mednarodno poslovodenje ob (geo)političnih negotovostih
6. Razvoj strategije in doseganje konkurenčne prednosti v mednarodnem okolju
7. Vpliv tehnologije, inovacij in motenj na mednarodno poslovodenje.
8. Organizacijsko poslovodenje, vodenje in kadri v mednarodnem okolju.

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 14:00 in P-349
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 9:00 in P-214/2
 •  
 •  
 •  
 •  
 
To top of page