EF SEB LU logo

Information systems analysis and design

course

Aims of the course

- Proučevati različne metode in tehnike razvoja in vzpostavljanja informacijskih sistemov (IS), ki so v skladu s poslovnimi načrti organizacije.
- Ugotavljati, kako so metode nastale, se razvijale, kakšno je trenutno stanje in kakšne so smernice razvoja ter kako jih uvajamo, kombiniramo in uporabljamo v različnih praktičnih okoljih.
- S pridobljenim znanjem izbrati in uporabiti ustrezno metodo za rešitev praktičnih problemov v poslovni praksi.

Course syllabus

1. Metode razvoja IS (Slap, Scrum, Kanban, Scrumban)
2. Tradicionalni in agilni management IS projektov
3. Izvor programske opreme
4. Strukturirana in predmetno usmerjena analiza in oblikovanje
5. Določanje in izbor projektov
6. Vzpostavljanje in planiranje projektov
7. Določanje zahtev
8. Oblikovanje vmesnikov in dialogov
9. Oblikovanje podatkovne strukture
10. Oblikovanje arhitekture
11. Uvedba rešitve
12. Vzdrževanje IS

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 16:30 in R-401
 
To top of page