EF SEB LU logo

Digital business

course

Aims of the course

Študenta opremiti z znanji prehoda podjetja v novo obliko poslovanja – e-poslovanje. Študentu predstaviti poslovne, tehnične, organizacijske in sociološke vidike sprememb pri prehodu na e-poslovanje. Predstaviti ključne e-strategije in nove poslovne modele e-poslovanja.

Course syllabus

- Podjetje na prehodu v informacijsko družbo
- Poslovni, tehnični, organizacijski in
sociološki vidiki sprememb pri prehodu na
e-poslovanje
- e-strategija poslovanja
- management oskrbne verige,
- management odnosov s partnerji,
- management življenjskega cikla proizvoda
- novi poslovni modeli e-poslovanja
- mrežne organizacije,
- virtualne organizacije
- e-plačilni sistemi
- e-maloprodaja
- novi poslovni modeli, ki jih prinaša digitalno poslovanje
- m-poslovanje
- IoT (od pametnih naprav do mest, s primeri iz energetike, logistike)
- družbena omrežja
- digitalizacija zdravstva
- gradnja spletnih strani
- poslovna podatkovna omrežja
- informacijska varnost

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 16:30 in R-401
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 11:00 in R-410
 
To top of page