EF SEB LU logo

Sustainable Marketing on Regional Markets

course

Aims of the course

- Razviti trženjska znanja o različnostih regionalnih trgov in posebnostih trženja z vidika lokalnih, regionalnih in globalnih trženjskih značilnosti v mednarodnem poslovnem okolju s posebnim poudarkom na trajnostnih izzivih trženja. - Razviti sposobnosti razumevanja različnosti trgov in njihovega vpliva na razvoj in izvajanje trajnostno naravnanih trženjskih spletov in trženjskih strategij podjetij na mednarodnih in regionalnih trgih. - Razviti sposobnosti razumevanja kulturoloških različnosti trgov in njihovega vpliva na oblikovanje, razvoj in izvajanje trženjskih strategij na mednarodnih in regionalnih trgih. Razumevanje koncepta Circular change. Razumevanje digitalne transformacije trženja in trajnostnih poslovnih modelov. - Razviti sposobnosti in veščine skupinskega dela in prezentacij (analize poslovnih primerov, priprava seminarja). - Razviti analitične sposobnosti, sposobnosti sinteze in reševanja problemov in kritičnega razmišljanja.

Course syllabus

1. Mednarodno trženjsko okolje in trajnostna naravnanost: lokalni, regionalni, globalni vidiki
2. Trženjsko raziskovanje za potrebe analize mednarodnega trženjskega okolja.
3. Trženjski splet in razvoj trajnostno naravnanih trženjskih strategij v regionalnih pogojih trženja: posebnosti trženja: v JV Evropi, EU, na azijskih trgi (Kitajska, Indija), S in J Ameriki
4. Kulturološke posebnosti trženja in upravljanje kulturoloških razlik na regionalnih trgih.
5. Vpliv tehnologije in demografskih sprememb na vedenje porabnikov in trgov v različnih regijah: koncept circular change.
6. Pogajanja in tehnike pogajanj: nacionalni in regionalni pogajalski slogi.
7. Izzivi regionalnega razvoja trženja: integriranje in konkurenčno sodelovanje regij naravnano k trajnosti.
8. Digitalna transformacija trženja in trajnostni poslovni modeli.
9. Zaključek predmeta in predstavitve skupinskih projektnih nalog.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 9:00 in P-214/2
  •  
  •  
  •  
  •  
 
To top of page