EF SEB LU logo

Information systems management

course

Aims of the course

Seznaniti študente s sodobnimi metodami upravljanja in managementa informatike, v katerega je vključena služba za informatiko, vodstvo podjetja in tudi drugi zaposleni.

Course syllabus

Digitalizacija in poslovna vrednost informatike
Upravljanje informatike
Strategija digitalizacije
Standardi in ogrodja za upravljanje informatike
Zunanje izvajanje informatike
Računalništvo v oblaku
Pravni vidiki managementa informatike
Poslovno informacijska arhitektura
Ekonomske značilnosti informacijske tehnologije,
analiza stroškov in koristi, privzemanje Ocenjevanje stroškov razvoja
Pridobivanje in razvoj informacijskih rešitev in infrastrukture
Management informacijskih projektov
Management tveganja IS

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 16:30 in R-401
 •  
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mojca-indihar-štemberger-9a49826a/ 
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Tuesday at 11:00 in R-404
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 13:30 in RZ-407
 
To top of page