EF SEB LU logo

International Business Finance

course

Aims of the course

- Razviti temeljna znanja na področju mednarodnih poslovnih financ z elementarne na srednjo raven zahtevnosti.
- Spoznati študente s osnovnimi koncepti in teorijami mednarodnih poslovnih financ.
- Naučiti študente uporabljati pridobljena teoretična znanja s področja poslovnih financ pri reševanju konkretnih problemov na področju mednarodnega finančnega poslovanja.

Course syllabus

1. Mednarodno finančno okolje
1.1 Plačilna bilanca
1.2 Devizni tečaj
1.3 Mednarodni denarni sistem
2. Devizni trgi in mednarodni paritetni pogoji
2.1. Devizni trg in njegove značilnosti
2.2. Paritetni pogoji v mednarodnih financah
3. Specifična tveganja v mednarodnih financah in zavarovanje pred njimi
3.1. Tečajna tveganja
3.3. Politična tveganja
4. Mednarodni lastniški viri kapitala
4.1. Neposrdne tuje investicije
4.2. Portfeljske tuje investicije
5. Mednarodni dolžniški viri kapitala
5.1. Krediti
5.2. Obveznice

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 14:00 in P-301
 
To top of page