EF SEB LU logo

Corporate Finance 2

course

Aims of the course

Namen predmeta je razširiti in poglobiti znanja pridobljena pri predmetu Poslovne finance 1. V ta namen so obravnavane klasične in posebne poslovno-finančne teme na zahtevnejši ravni.

Course syllabus

1. Vrednost podjetja in poslovno odločanje
2. Investicijske odločitve: kriteriji
3. Investicijske odločitve: napoved denarnih tokov in ocena tveganja
4. Investicijske odločitve: realne opcije
5. Struktura kapitala
6. Politika dividend in odkupa lastnih delnic
7. Izdajanje vrednostnih papirjev
8. "Financiranje" z zakupom
9. Hibridno financiranje
10. Upravljanje z obratnim kapitalom
11. Dajanje in pridobivanje kreditov
12. Upravljanje s finančnimi tveganji
13. Finančna reorganizacija
14. Prevzemi in združitve
15. Finance neprofitnih organizacij

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
 
To top of page