EF FELU logo

O Inštitutu za jugovzhodno Evropo

Inštitut za jugovzhodno Evropo (IJVE) je ustanovljen leta 2000 kot organizacijska enota Raziskovalnega centra Ekonomske fakultete. Leta 2002 se je vključil v raziskovalno mrežo Central Eastern European University Network (CEEUN) namenjeno spodbujanju sodelovanja med raziskovalnimi institucijami v Srednji in Vzhodni Evropi.

Dejavnost

Dejavnosti Inštituta za jugovzhodno Evropo so usmerjene v znanstvenoraziskovalno in svetovalno delo ter strokovno izobraževanje in usposabljanje s področja financ, trženja, strateškega razvoja podjetij, upravljanja s človeškimi viri, makroekonomske ter mikroekonomske problematike in analize pravnega reda. Skozi raziskovalno dejavnost Inštituta za jugovzhodno Evropo se razvijajo mladi raziskovalci, svoje znanje in izkušnje pa Inštitut prenaša tudi v tujino. Inštitut sodeluje z akademskimi in izobraževalnimi ustanovami na področju jugovzhodne Evrope, sodelovanje Inštituta z mednarodno usmerjenim podiplomskim študijem IMB pa omogoča podjetjem, da pridejo v neposreden stik s študenti iz držav jugovzhodne Evrope. Pomembna dejavnost Inštituta je tudi organizacija Poslovne konference Portorož, na kateri se vsako leto v mesecu novembru zbere več kot 800 vodilnih managerjev, predstavnikov ekonomske politike, gospodarstva ter akademskega sveta iz več kot desetih držav Evrope in ZDA. Zbrani strokovnjaki izmenjujejo svoje znanje in poglede na gospodarska gibanja v regiji, razpravljajo o ključnih izzivih in pričakovanjih za naslednje leto.

Poslanstvo

Inštitut za jugovzhodno Evropo želi s svojim strokovnim in raziskovalnim delom prispevati k reševanju konkretnih težav podjetij in ostalih organizacij pri njihovem poslovanju in procesu globalizacije.

Cilji

Cilji Inštituta za jugovzhodno Evropo so:

  • Spodbujati neodvisne, objektivne analize in javno razpravo o vprašanjih povezanih z razvojem podjetij in področjem jugovzhodne Evrope.
  • Oblikovanje in sodelovanje v omrežju, ki ga oblikujejo podjetja, ustanove in posamezniki s področja jugovzhodne Evrope;
  • Sodelovanje z drugimi znanstveno raziskovalnimi organizacijami pri skupnih raziskovalnih in drugih projektih na področju jugovzhodne Evrope;
  • Diseminacija informacij in raziskovalnih rezultatov različnim javnostim preko organizacije konferenc, svetovanja, in objav rezultatov v različnih medijih;
  • Vključevanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete v dejavnost Inštituta za jugovzhodno Evropo ter pomoč pri vključevanju raziskovalcev iz univerz in raziskovalnih centrov s področja regije jugovzhodne Evrope v mreže odličnosti.

Dodatne informacije

  • prof. dr. Janez Prašnikar, predstojnik inštituta
  • Tel:(01) 5892-500
  • E: isee@uni-lj.si

Dodatne povezave

Na vrh strani