EF FELU logo

Poslovna konferenca Portorož (PKP)

Prva Slovenska poslovna konferenca je leta 1999 nastala kot skupen projekt Ekonomske fakultete v Ljubljani, Časnika Finance in Zveze ekonomistov Slovenije. Te organizacije so združile napore, da bi ustvarile forum za izmenjavo poslovnih strategij, znanja in pomagale graditi poslovne povezave v Sloveniji in tujini.

Skozi čas se je Poslovna konferenca Portorož v javnosti uveljavila kot kakovosten izobraževalni in poslovni dogodek saj združuje akademsko in poslovno javnost ter obravnava pomembna ekonomska in družbena vprašanja, ki zadevajo problem vzdržne gospodarske rasti, zlasti regijo srednje in jugovzhodne Evrope. Na okroglih mizah o posameznih vsebinskih sklopih razpravljajo uveljavljeni praktiki iz domačih in tujih podjetij, akademiki in politiki.

Več informacij je na voljo na spletni strani Poslovne konference Portorož.

Dodatne informacije

  • prof. dr. Janez Prašnikar, predstojnik inštituta
  • Tel:(01) 5892-500
  • E: isee@uni-lj.si

Dodatne povezave

Na vrh strani