Podiplomski izbirni predmeti - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Izbirni predmeti podiplomski

Izbirni predmeti – vpis v 1. letnik do vključno študijskega leta 2017/18

Izbirni predmeti podiplomski - vpis v 1. letnik od študijskega leta 2018/19 dalje

Za vsako študijsko leto posebej bo narejen izbor izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali.

Na vrh strani