Podiplomsko izobraževanje: Strokovna področja za vpis - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Strokovna področja

Ustrezna strokovna področja kot pogoj za vpis so:

 • Ekonomska fakulteta v Ljubljani - (UN, VS)
 • Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor - (UN, VS)
 • Fakulteta za organizacijske vede Kranj - (UN, VS)
 • Fakulteta za management Koper - (UN, VS)
 • Fakulteta za Upravo - (UN, VS)
 • Fakulteta za družbene vede s programi:
  • Družboslovna informatika (UN, VS)
  • Komunikologija- tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi (UN)
  • Sociologija- kadrovski menedžment (UN)
  • Sociologija
  • Mednarodni odnosi - za vpis v magistrski program Mednarodno poslovanje
  • Politologija, smer mednarodni odnosi - za vpis v magistrski program Mednarodno poslovanje
  • Evropske študije, družboslovni vidik - za vpis v magistrski program Mednarodno poslovanje
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko - (UN, VS) ter univerzitetni interdisciplinarni programi Računalništvo in matematika, Multimedija, Upravna informatika – za vpis v magistrski program Poslovna informatika
 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru - (UN, VS)
 • Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani - program Transportna logistika
 • Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica - (UN, VS)
 • GEA College - Visoka šola za podjetništvo Piran
 • Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto - (VS)
 • Fakulteta za komercialne in poslovne vede (FKPV Celje) - (VS)
 • Visoka poslovna šola Maribor – (VS)
 • Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani - stari program (UN, VS) - za vpis v magistrski program Poslovna informatika.
 • Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani – (UN, VS) – za vpis v magistrski program Poslovna informatika
 • Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru (UN, VS) - za vpis v magistrski program Oskrbovalne verige in logistika
 • Fakulteta za strojništvo Univerze v Novem mestu - za vpis v magistrski program Oskrbovalne verige in logistika
 • Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani - za vpis v magistrski program Oskrbovalne verige in logistika,Poslovna informatika
 • Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru - za vpis v magistrski program Oskrbovalne verige in logistika, Poslovna informatika
 • Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani - za vpis v magistrski program Oskrbovalne verige in logistika, Poslovna informatika
 • Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru - za vpis v magistrski program Oskrbovalne verige in logistika
 • Poslovno-tehniška fakulteta Univerze v Novi Gorici (program Gospodarski inženiring) – za vpis v magistrski program Poslovna informatika
 • Visoka šola za poslovne vede B2 (program Poslovna informatika) – za vpis v magistrski program Poslovna informatika.

Med zgoraj naveden študijske programe sorodnih področij spadajo tudi vsi tisti programi, ki dajejo naziv diplomiran/a ekonomist/ka. Diplomanti študijskih programov, ki vključujejo predmete iz področja ekonomskih ali poslovnih ved, programi pa niso navedeni med sorodnimi področji, pa lahko ob prijavi na magistrski program pošljejo prošnjo za presojo o sorodnosti, ki bo obravnavana na podlagi potrdila o opravljenih izpitih programa.

Na vrh strani