EF SEB LU logo

O Managers' Alumni Lounge (Poslovodenje in organizacija)

It's all about connecting people… and bringing them together… in a perfect form.

POSLANSTVO

Alumni MANAGER’S LOUNGE je eden izmed klubov Ekonomske Fakultete v Ljubljani, ki povezuje vse sedanje in pretekle študente magistrskega programa poslovodenje in organizacija. Preko organizacije različnih vrst dogodkov si Manager’s Lounge prizadeva svoje člane obogatiti z različnimi dodatnimi znanji, veščinami in jih med seboj povezati in spoznati ter tako med njimi razviti vrednote kolegialnosti, vzajemnosti, solidarnosti in medsebojne podpore.

VIZIJA

Manager's Lounge si bo prizadeval, da združuje podiplomske študente različnih smeri EF, katerim skupno je zanimanje za širše teme vodenja in upravljanja podjetij ter organizacij.

Za vse študente programa Poslovodenje in organizacija MANAGER'S LAUNGE Alumni EF skrbi z različnimi dogodki, kot so predavanja, obiski podjetij, delavnice in prostočasne aktivnosti, za povezovanje in ohranjanje vezi med Alumni člani z namenom medsebojne pomoči po načelu odpiranja vrat, razvoja novih poslovnih možnosti in ohranjanja vezi s fakulteto.

Zakaj sodelovati?

 • Ohranjanje stikov s kolegi po končanem študiju
 • Predavanja z uglednimi gosti
 • Prvovrstno druženje na različnih prireditvah
 • Spoznavanje ostalih članov Alumni
 • Razvoj novih poslovnih priložnosti
Odlike udeležencev programa Poslovodenje in organizacija:
 • Multidisciplinarnost različnih tehničnih, naravoslovnih in poslovnih ved
 • Zavzemanje pomembnih položajev v slovenskih in tujih podjetjih
 • Nadgradnja izvorne visokšolske izobrazbe z znanjem poslovnih ved
V čem bomo različni?
 • Velika mera participativnosti in sodelovanje vseh obiskovalcev
 • Osredotočenost na aktualna področja in interese udeležencev programa Poslovodenje in organizacija
 • Oblikovanje zanimivih prireditev po vaših željah in interesih
 • Skupna vez zbranih okoli programa Poslovodenje in organizacija

Včlani se
SEB LU video[+introtext+]

Splošne informacije

Dodatne povezave

Partnerji


Na vrh strani