EF SEB LU logo

Družbeno naravnano trženje

predmet

Cilji predmeta

Razviti kompetence, ki so potrebne za uspešno uporabo in prilagajanje trženjskih prijemov pri reševanju družbenih problemov, ki presegajo tradicionalni okvir pridobitne naravnanosti.
Razvijanje sposobnosti za družbeno odgovorno razmišljanje in ravnanje.
Obvladati tri ključne družbene razsežnosti trženja: družbeno odgovorno trženje v pridobitnih organizacijah, trženje v nepridobitno naravnanih organizacijah in družbeno trženje.

Vsebina predmeta

Predmet združuje trženjske vsebine, ki jim je skupna družbena naravnanost. Dotika se tematike družbene odgovornosti trženja, trženja v nepridobitno naravnanih organizacijah in družbenega trženja. Študentom skuša prikazati družbeno vlogo trženja in ponuditi temeljna znanja povezana z uporabo trženja pri reševanju družbenih problemov.

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 13.30 v P-329
  • Govorilne ure bodo le na podlagi predhodnega dogovora po e-pošti.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani