EF SEB LU logo

Ekonomika zaposlenih za managerje

predmet

Cilji predmeta

- Osnovno znanje o trgu dela prirediti potrebam managementa.
- Spoznati delovanje ekonomskih zakonitosti o racionalni uporabi dela v podjetju.
- Razviti sposobnost analitične obravnave razmer zaposlenosti v podjetju.
- Spoznati povezanost med zunanjimi in notranjimi trgi dela.
- Konkretno se seznaniti s pogodbeno naravo odnosov zaposlitve v podjetju.

Vsebina predmeta

1. Uvod v ekonomiko zaposlenih za managerje
2. Najemanje delavcev
2.1. Postavitev standardov najemanja
2.2. Kako najeti prave ljudi
3. Produktivnost, plačevanje dela in nagrajevanje delavcev
3.1. Plačilo po učinku ali plačilo po času
3.2. Individualne in skupinske norme ter timi
3.3. Senioritetno zasnovane sheme spodbud
3.4. Nedenarno plačilo delavcev in drugi dodatki
3.5. Napredovanje in kariera kot motivacijski dejavniki
4. Odpuščanje in fluktuacija
5. Teorija človeškega kapitala
6. Zaposlitveni odnosi kot pogodbeni odnosi
7. Diskriminacija pri zaposlovanju
8. Sindikati, kolektivna pogajanja in odnosi med socialnimi partnerji

Nosilci predmeta

  • red. prof. dr. Jože Sambt

  • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (redni član)
  • Katedra za ekonomijo (pridruženi član)
  • Govorilne ure
  • sreda ob 14.30 v R-415
 
Na vrh strani