EF SEB LU logo

Elektronsko poslovanje

predmet

Cilji predmeta

Študente seznaniti z osnovami elektronskega poslovanja, postavitvijo strategije e-poslovanja, prehodom od mrežnega trženja v e-trženje, transformacijo in gradnjo e-podjetja. Obravnavati vprašanja v zvezi z oblikovanjem strategije e-poslovanja v podjetju, neposrednim povezovanjem z dobavitelji v oskrbovalni verigi, spreminjanjem narave izdelkov in storitev v povezavi z digitalnimi in interaktivnimi storitvami ter strategije obravnavanja kupca.

Vsebina predmeta

1. Podjetje v informacijski družbi
2. Poslovni in aplikacijski modeli e-poslovanja
3. E-strategija poslovanja (management oskrbovalne verige, management odnosov s strankami, management življenjskega cikla proizvodov)
4. Standardi v e-poslovanju in informacijska podpora e-poslovanju
5. M-poslovanje
6. Pravni in etični vidiki e-poslovanja
7. E-uprava

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 11.00 v R-410
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/peter-trkman/ 
 •  
 • Skype: peter.trkman 
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 13.00 v R-414
 • Govorilne ure so vsak ponedeljek ob 11-h elektronsko na https://uni-lj-si.zoom.us/j/681817290 / Consultation hours are every Monday at 11 a.m. at https://uni-lj-si.zoom.us/j/681817290
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani