EF SEB LU logo

Management rastočega posla

predmet

Cilji predmeta

- Pridobiti znanje in razviti sposobnosti za vodenje hitro rastočih podjetij.
- Pridobiti znanje za delovanje v vlogi podjetnika v hitro rastočih podjetjih.
- Pridobiti znanje za prepoznavanje in reševanje težav, ki onemogočajo hitro rast podjetij.
- Pridobiti znanje in informacije za oblikovanje ustreznega odnosa do lastnikov in investitorjev.
- Obvladati načrtovanje hitro rastočih poslov.

Vsebina predmeta

1. Rastoča podjetja in rastoči posli
1.1. Optimalna velikost podjetja
1.2. Modeli podjetniške rasti
2. Agenti v hitro rastočih podjetjih
2.1. Dinamično podjetništvo
2.2. Dinamični podjetnik
2.3. Podjetnik, manager in investitor
2.4. Žetvene strategije in lastnik
3. Strategije rasti
3.1. Generična rast
3.2. Diverzificirana rast
3.3. Licence in franšize
3.4. Spojitve, prevzemi in pripojitve
3.5. Mreženja
4. Organizacija rastočih poslov
5. Financiranje hitre podjetniške rasti
5.1. Viri financiranja rastočih poslov
5.2. Tvegani kapital
5.3. Izbor investicijskih projektov za rast
5.4. Vrednotenje poslov in žetev
6. Reševanje rastočega posla
7. Načrtovanje rastočega posla

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • torek ob 12.00 v P-304
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • četrtek ob 10.00 v P-309
 
Na vrh strani