EF FELU logo

Podjetništvo

predmet

Cilji predmeta

- Narediti pregled osnovnih pojmov in dejstev s področja podjetništva.
- Spoznati osnovne podjetniške koncepte in aktivnosti, ki jih izvajajo podjetniki.
- Spoznati in razumeti vlogo podjetništva in podjetnikov ustanoviteljev v nacionalnem gospodarstvu.
- Seznaniti se s procesom in postopki planiranja novega podjetja in to aplicirati na konkretnem primeru. Razvijati podjetniške priložnosti. Preverjati podjetniške priložnosti. Obvladovati metodologijo razvijanja rešitev, tržne raziskave, preverjanja ekonomike. Izdelati poslovni načrt, uporaben za pridobivanje sredstev, graditev podjetniške skupine in nadzor doseganja zastavljenih ciljev.
- Preko skupinskega dela, povezanega z oblikovanjem poslovnega načrta, razviti sposobnosti dela v skupini.

Vsebina predmeta

- Podjetniška perspektiva: Značilnosti in pomen podjetništva.
- Poslovne ideje in pristopi za razvoj rešitev
- Podjetniški pristop: Poslovni model. Rešitve in prototipiranje. Razumevanje kupcev in tržna raziskava. Postavljanje poslovnega modela. Preverjanje ekonomike poslovne zamisli. Priprava načrta trženja. Načrt proizvodnje in dizajna ter razvoja. Oblikovanje podjetniške skupine, pridobivanje ustreznih človeških virov. Pregled kritičnih tveganj.
- Finančno načrtovanje.
- Financiranje mladih podjetij.
- Pravice intelektualne lastnine
- Podjetniška rast in žetev.

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • sreda ob 13.30 v P-328
  • Govorilne ure samo po predhodnem dogovoru po e-mailu: bostjan.antoncic@ef.uni-lj.si
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
  • doc. dr. Patricia Kotnik

  • Katedra za podjetništvo (namestnica predstojnice katedre)
  • Katedra za ekonomijo (pridružena članica)
  • Govorilne ure
  • sreda ob 15.00 v P-307
 
Na vrh strani