EF FELU logo

Poslovno okolje podjetja

predmet

Cilji predmeta

- Pripraviti študenta na holistično naravo poslovnega okolja oziroma managementa ter opozoriti na profesionalne odgovornosti managerjev.
- Razviti sposobnost razumevanja različnih interesnih skupin podjetja in priprave ustreznih aktivnosti.
- Prikazati prepletenost oziroma soodvisnost podjetij, države, širšega institucionalnega okolja in posameznika pri reševanju razvojnih vprašanj.
- Razviti sposobnost (veščino) sistematičnega spremljanja / analiziranja poslovnega okolja kot podlage za strateško razmišljanje.

Vsebina predmeta

1. Poslovno okolje podjetja - opredelitev in teoretski pristop
2. Poslovni ekosistem - institucionalno okolje in organizacija trga
3. Interesne skupine ter družbeno in okoljsko odgovoren management
4. Poslovni ekosistem na ravni države - konkurenčnost gospodarstev in vloga vlade v sodobnem gospodarstvu
5. Makroekonomska politika in finančni sistem
6. Mikroekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti
7. Znanje, inovativnost in tehnnološko okolje
8. Pozicioniranje v mednarodnem poslovnem okolju
9. Družbena organiziranost, politika in gospodarstvo
10. Metodologija analize ter ravnanja z zunanjim poslovnim okoljem

Nosilci predmeta

 • red. prof. dr. Marko Jaklič

 • Katedra za ekonomijo (predstojnik katedre)
 • Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje (pridruženi član)
 • Katedra za management in organizacijo (pridruženi član)
 • W: www.ef.uni-lj.si 
 • LinkedIn: www.linkedin.com/in/marko-jaklic-85291025 
 • Twitter: MarkoJaklic 
 • Skype: Marko.Jaklic 
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 12.00 v P-342
 • Govorilne ure
 • torek ob 11.30 v P-347
 • Za GU se nujno prej najavite po elektornski posti.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani