EF SEB LU logo

Statistična analiza

predmet

Cilji predmeta

Cilji:
Usposobiti študenta, da izbere primerno metodo vzorčenja in primeren vzorec za raziskave v poslovnih in ekonomskih aplikacijah.
Seznaniti študenta z metodami statističnega preizkušanja domnev in ga usposobiti za uporabo teh metod v poslovnih in ekonomskih aplikacijah.
Študenta seznaniti z metodami proučevanja odvisnosti med intervalnimi ter med opisnimi spremenljivkami ter ga usposobiti za uporabo pridobljenega znanja v poslovni praksi.

Predvideni študijski rezultati:
Pridobitev osnovnih znanj s področja vzorčenja, ocenjevanja parametrov in proučevanja odvisnosti pojavov.
Usposobljenost za samostojno uporabo osnovnih menijev statističnega paketa SPSS za analizo podatkov.
Razvoj razumevanja metod statističnega sklepanja in analize odvisnosti ter seznanjenost z različnimi načini izračunavanja statističnih parametrov.

Vsebina predmeta

¦Uvod: ponovitev osnovnih pojmov, merske lestvice, oris opisne in sklepne statistike.
¦Verjetnostne porazdelitve: splošni pojmi, normalna porazdelitev, standardizirana normalna porazdelitev.
¦Osnove vzorčenja: slučajna izbira enot, vzorčna ocena, cenilka, mere porazdelitve vzorčnih ocen, verjetnostne porazdelitve kot vzorčne porazdelitve.
¦Ocenjevanje parametrov z velikimi vzorci: točkovna in intervalna ocena parametra, enostavno slučajno vzorčenje.
¦Vzorčenja z omejitvami: stratificirano, v skupinicah, v več stopnjah, sitematično. Kvotni vzorec.
¦Teoretične osnove statističnega preizkušanja domnev: ničelna in alternativna domneva, pravilni in nepravilni sklepi, verjetnost nepravilnih sklepov, postopek preizkušanja domnev.
¦Preizkušanje domnev o aritmetični sredini: o eni aritmetični sredini (z in t-preizkus), o dveh aritmetičnih sredinah (preizkus skupin in dvojic)
¦Preizkušanje domnev: o več aritmetičnih sredinah, o eni in dveh variancah, o deležu enot.
¦Enostavna linearna regresija: ocenjevanje parametrov in preizkušanje domnev o parametrih regresijske funkcije, izračun mer korelacije.
¦Multipla linearna regresija: ocenjevanje parametrov in preizkušanje domnev o parametrih regresijske funkcije, izračun mer korelacije.
¦Analiza odvisnosti opisnih spremenljivk (kontingenca in asociacija). Preizkus skladnosti porazdelitve.
¦Analiza časovnih vrst: osnovni pojmi, klasični model časovne vrste, linearni in eksponentni trend.
¦Analiza periodične komponente. Obravnava zgleda izpitne naloge.

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 • Skype: joze.rovan 
 • Govorilne ure
 • v tem semestru imam govorilne ure po dogovoru
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • red. prof. dr. Marko Pahor

 • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (redni član)
 • Katedra za denar in finance (pridruženi član)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 14.00 v Zoom Room
 • Join Zoom Meeting https://uni-lj-si.zoom.us/j/98328916611?pwd=TFlwZGhaV3JjMEZpMDNMdnh4Zk90Zz09 Meeting ID: 983 2891 6611 Passcode: 600451
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 11.15 v RZ-403
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani