EF SEB LU logo

Uvod v računovodstvo

predmet

Cilji predmeta

- Predstavitev pomena in vloge računovodske funkcije v podjetju
- Seznanitev s knjigovodskim procesom
- Predstavitev računovodskega izkazovanja temeljnih ekonomskih kategorij
- Razumevanje vsebine računovodskih izkazov
- Prikaz osnov analiziranja računovodskih izkazov

Vsebina predmeta

1.Temelji računovodstva
2.Osnove bilance stanja in izkaza poslovnega izida
3.Računovodska enačba in osnove knjigovodstva 4.Knjigovodsko spremljanje sredstev
5.Knjigovodsko spremljanje kapitala in dolgov
6.Knjigovodsko spremljanje stroškov
7.Knjigovodsko spremljanje prihodkov, odhodkov in poslovnega izida
8.Časovno razmejevanje stroškov in prihodkov
9.Računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov)
10.Celovit primer knjiženja poslovnih dogodkov z izdelavo bilance stanja in izkaza poslovnega izida
11.Analiziranje računovodskih izkazov (vodoravna in navpična analiza, analiza računovodskih izkazov s kazalniki)

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • petek ob 9.00 v P306
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Govorilne ure
 • torek ob 15.00 v P 214/1
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani