EF SEB LU logo

Ekonomska analiza za poslovno odločanje

predmet

Cilji predmeta

- razširiti znanje elementarne mikroekonomije na področje sprejemanja poslovnih odločitev,
- spoznati študente s potrebnimi analitskimi orodji in jih usposobiti za sprejemanje poslovnih odločitev na ekonomski način,
- usposobiti študente za uporabo znanja ekonomije pri uporabi poslovnih ved

Vsebina predmeta

1. Uvod

2. Poslovno odločanje
2.1 Cilji podjetja
2.2 Kriteriji poslovnega odločanja
2.2.1 Sedanja vrednost
2.2.2 Neto sedanja vrednost
2.3 Sprejemanje odločitev v razmerah negotovosti
2.3.1 Negotovost, tveganje in pričakovana sedanja vrednost
2.3.2 Stroški zbiranja informacij

3. Atributivna analiza povpraševanja

4. Stroški za poslovno odločanje
4.1 Računovodski in ekonomski vidik stroškov
4.2 Zasebni in družbeni vidik stroškov
4.3 Prirastni stroški

5. Odločanje za maksimalni profit
5.1 Analiza točke preloma
5.2 Prispevčna analiza
5.3 Analiza dobrobiti in stroškov

6. Podjetniška politika cen
6.1 Določanje cen s pomočjo pribitka na stroške
6.2 Oblikovanje cen na obstoječih trgih
6.3 Oblikovanje cen novih proizvodov
6.4 Konkurenčni razpisi in cenovno kotiranje

7. Notranja struktura podjetja
7.1 Prednosti notranje organiziranosti
7.2 Vrste organizacij

8. Finančna struktura podjetja
8.1 Ocena investicijskih projektov
8.2 Stroški kapitala v podjetju

Nosilci predmeta

 • Govorilne ure
 • torek ob 12.00 v P-304
 • izr. prof. dr. Nina Ponikvar

 • Katedra za ekonomijo (redna članica)
 • Katedra za management in organizacijo (pridružena članica)
 • Katedra za podjetništvo (pridružena članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 10.00 v P-346
 
Na vrh strani