EF SEB LU logo

Finance in računovodstvo v športu

predmet

Cilji predmeta

1. Študente seznaniti z nalogami, ki so v domeni finančne funkcije v športnih organizacijah, in vlogo financ pri sprejemanju odločitev v športu.
2. Študente seznaniti s teoretičnimi spoznanji in praktično aplikacijo konceptov s področja poslovnih financ in računovodstva v športnih organizacijah.

Vsebina predmeta

1. Uvod v finance in računovodstvo
2. Računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov)
3. Analiza računovodskih izkazov
4. Časovna vrednost denarja
5. Tveganje, donosnost ter stroški kapitala
6. Investicijske odločitve

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • petek ob 9.00 v P306
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 11.00 v On-line
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru. Povezava na klic - https://uni-lj-si.zoom.us/j/98384773824.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani