EF SEB LU logo

Metodologija v športu

predmet

Cilji predmeta

Usposobiti študenta za samostojno in skupinsko izvajanje vseh faz raziskovalnega dela na področjih, ki se tipično obravnavajo v kineziologiji (antropološko, antropometrično, motorično, fiziološko, psihološko, pedagoško, socialno, ekonomsko idr.).

Vsebina predmeta

1. Splošni pregled znanosti in raziskovanja
2. Faze raziskovanja
3. Vrste raziskovanja
4. Statistična analiza
5. Vzorčenje
6. Merjenje

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
Na vrh strani