EF SEB LU logo

Management športne infrastrukture

predmet

Cilji predmeta

1. Spoznati različne vidike managementa športne infrastrukture in njihov vpliv na odločanje pri managerskih procesih.
2. Razviti sposobnosti uporabe posebnih managerskih znanj, konceptov in orodij, povezanih s športno infrastrukturo.
3. Razumeti posebnosti managementa posameznih vrst športne infrastrukture.
4. Razviti sposobnosti za kritično presojanje študijske literature in praktičnih primerov ter razviti sposobnosti konceptualizacije in reševanja kompleksnih izzivov managementa športne infrastrukture v praksi.

Vsebina predmeta

1. Uvod v management športne infrastrukture
2. Zasnova investicije v športni objekt
3. Projektiranje športnega objekta
4. Financiranje investicije v športni objekt
5. Izvedba investicije v športni objekt
6. Obratovanje športnega objekta in gospodarjenje z njim

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
Na vrh strani