EF SEB LU logo

Davčno računovodstvo

predmet

Cilji predmeta

- Spoznati študente z davčnim računovodstvom.
- Razlikovati med davčno in poslovno vrednostjo sredstev in dolgov.
- Spoznati pravila priznanja prihodkov in odhodkov za obračun davka od dohodka in ugotavljanja davčne osnove.
- Obvladati pravila sestavljanja davčnega obračuna.

Vsebina predmeta

- Pomen računovodenja o finančnem položaju
- za poslovne potrebe
- za davčne potrebe
- Ureditev računovodenja v svetu
- Ureditev računovodenja v EU
- Slovenski in mednarodni računovodski standardi
- Splošno o obdavčitvi pravnih oseb
- Povezava med davčnim obračunom in računovodskimi izkazi
- Zavezanci za davek in davčna obveznost
- Pravila obračunAvanja davka od dobička
- Ugotavljanje davčne osnove
- Ugotavljanje transfernih cen
- Davčna obravnava prihodkov
- Davčna obravnava odhodkov
- Davčna izguba in pokrivanje izgube
- Davčne olajšave
- Odloženi davki (podroben računovodski vidik obravnave terjatev in obveznosti za odložene davke
- Računovodski in davčni vidik obravnave poslovnih združitve
- Načelo obdavčitve na viru / načelo obdavčitve za svetovni dohodek
- Opredelitev davčnega odtegljaja
- Davčni obračuni in plačevanje davka

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 0.00 v VP-206
  • dogovor po e-mailu: marjan.odar@si-revizija.si,tel:01-568 55 54
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani