EF SEB LU logo

Ekonomija okolja v turizmu

predmet

Cilji predmeta

- Seznaniti slušatelje z ekološko problematiko v turizmu in z osnovami ekološke politike na področju turizma.
- Podati osnovna izhodišča za ekološko (in ekonomsko) obnašanje posameznih subjektov turističnega gospodarstva - tako na nacionalni kot tudi na podjetniški ravni poslovanja.
- Poudariti ekonomsko dimenzijo.

Vsebina predmeta

1. Uvod
2. Turizem
3. Vplivi turizma na okolje
3.1. Vplivi na ekonomsko okolje
3.2. Vplivi na naravno okolje
3.3. Vplivi na kulturno okolje
3.4. Vplivi na socialno okolje
4. Teorije o nastanku in odpravljanju ekološke škode
5. Ekološka politika v turizmu
6. Instrumenti ekološke politike in njihova aplikacija na turizem
6.1. Administrativni
6.2. Fiskalni
6.3. Tržni
7. Monitoring okoljskih vplivov in kazalniki
8. Uresničljivost ekološke politike
9. Študije primerov iz prakse

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 8.00 v RZ-101
 
Na vrh strani