EF SEB LU logo

Finančno računovodstvo 2

predmet

Cilji predmeta

Znanje merjenja finančnih inštrumentov
Priprava konsolidiranih računovodskih izkazov
Znanje o odloženih davkih
Razumevanje uravnavanja dobička
Etično delovanje v računovodstvu

Vsebina predmeta

Definicija, razvrstitev in merjenje vrednosti finančnih inštrumentov
Koncept poštene vrednosti
Hierarhija merjenja poštene vrednosti
Modeli vrednotenja
Koncept odplačne vrednosti
Oslabitev finančnih inštrumentov
Izvedeni finančni inštrumenti
Varovanje pred tveganji
Kapitalska metoda
Izkaz vseobsegajočega donosa
Obračun prevzema
Konsolidacija
Odloženi davki
Uporaba diskrecije pri računovodskem poročanju
Uravnavanje dobička
Trgi kapitala in finančno računovodstvo
Etika v računovodstvu

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • torek ob 13.00 v RZ-204
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom na stalnem naslovu:https://uni-lj-si.zoom.us/j/695981103
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani