EF SEB LU logo

Management finančnih institucij 2

predmet

Cilji predmeta

- Nadgraditi vsebino predmeta Management finančnih institucij 1.
- Obravnavati različne vidike tveganj, ki so pomembna za delovanje finančnih posrednikov (npr. obrestno tveganje, kreditno tveganje,...), pri čemer se daje poudarek tistim vidikom tveganj, ki so pri poslovanju finančnih posrednikov pomembnejša.

Vsebina predmeta

1. Tveganja pri poslovanju finančnih posrednikov
2. Tržno tveganje - ocenjevanje izpostavljenosti in zaščita
2.1. Različne možnosti merjenja tržnih tveganj
2.2. Var modeli za merjenje tržnih tveganj
2.3. Modeli ki ne temeljijo na Var metodi
2.4. Zaščita pred tržnimi tveganji
3. Obrestno tveganje - ocenjevanje izpostavljenosti in zaščita
3.1. Dejavniki, ki določajo izpostavljenost obrestnemu tveganju
3.2. Zaščita pred obrestnim tveganjem
4. Valutno tveganje - ocenjevanje izpostavljenosti in zaščita
4.1. Pomembnost valutnega tveganja in modeli za merjenje
4.2. Zaščita pred valutnimi tveganji
5. Kreditno tveganje - ocenjevanje izpostavljenosti in zaščita
5.1. Različni modeli za merjenje kreditnih tveganj in uporaba v praksi
5.2. Zaščita pred kreditnimi tveganji
6. Operativno tveganje - ocenjevanje izpostavljenosti in zaščita
6.1. Oblikovanje podatkovnih baz za upravljanje operativnih tveganj
6.2. Modeli za merjenje operativnih tveganj
6.3. Upravljanje operativnih tveganj
6.4. Zaščita pred operativnimi tveganji
7. Obremenitveni testi in analiza scenarijev
7.1. Tipologija obremenitvenih testov in njihova uporabnost
7.2. Priprava obremenitvenih testov in interpretacija rezultatov
7.3. Priprava scenarijev
8. Modelsko tveganje
8.1. Nevarnosti pri uporabi modelov
8.2. Napake pri upravljanju tveganj

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • Po dogovoru preko emaila / By appointment via email
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani