EF SEB LU logo

Management poslovne logistike

predmet

Cilji predmeta

Poslovno logistiko obravnavati z različnih vidikov – vidik vzpodbujevalca globalizacije, vidik panoge, vidik oskrbnih verig, vidik notranje logistike, vidik zunanje logistike, vidik spremenjenih poslovnih modelov, obvladovanja poslovnih sprememb in informatizacije. Študentu predstaviti poslovne izzive s področja poslovne logistike (npr. zunanje izvajanje (3PL)) ter možne poti za njihovo obravnavo.

Vsebina predmeta

1. Opredelitev poslovne logistike in logističnih poslovnih procesov
2. Logistika v mednarodnem okolju
3 Strateški razvoj logistike in novi poslovni modeli v dobi digitalizacije
4. Management poslovne logistike
5. Oskrbovanje in sodelovanje v oskrbovalnih verigah, strategija ECR - Efficient Consumer Response
6. Finančni vidiki poslovne logistike
7. Upravljanje logistike v primeru zunanjega izvajanja (3PL, 4PL)
8. Aplikacija teorije deležnikov v logistiki
9. Metrika učinkovitega in uspešnega upravljanja logističnih sistemov; Kazalniki uspešnosti in učinkovitosti poslovne logistike

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • četrtek ob 11.00 v R-410
 
Na vrh strani