EF SEB LU logo

Management turističnih destinacij

predmet

Cilji predmeta

- Spoznati pomen celovite turistične ponudbe, ki se oblikuje v turistični destinaciji.
- Spoznati opredelitve in tipologijo turističnih destinacij.
- Spoznati subjekte in dejavnike, ki so aktivni v turistični destinacij.
- Spoznati metodologije in sisteme načrtovanja turističnih destinacij.
- Spoznati organiziranost in upravljanje turističnih destinacij.
- Spoznati marketing turističnih destinacij.
- Spoznati spremljanje konkurenčnosti turističnih destinacij.
- Spoznati primere managementa turističnih destinacij.

Vsebina predmeta

1. Uvod in opredelitev predmeta
2. Opredelitev in sestava turistične destinacije
3. Interesne skupine in smeri njihovega delovanja: specifika turizma v destinaciji glede na naravno okolje, ekonomsko in socialno okolje in glede na prebivalce
4. Vloga in pomen managementa turistične destinacije
4.1. Organiziranost turizma v turistični destinaciji
4.2.0Poslovne funkcije managementa turistične destinacije
5. Pozicioniranje, USP, image turistične destinacije
6. Marketing turistične destinacije
7. Načrtovanje in razvoj turistične destinacije
8. Spremljanje konkurenčnost turistične destinacije:
8.1. Statistični viri za spremljanje turizma v turistični destinaciji
8.2. Indikatorji razvoja in konkurenčnosti turistične destinacije
8.3. Model spremljanja življenjske dobe turistične destinacije
9. Elementi politike pospeševanja razvoja turistične destinacije
10. Študij primerov razvoja turističnih destinacij

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 13.00 v RZ-106
 
Na vrh strani