EF SEB LU logo

Oblikovanje in inoviranje turističnih proizvodov

predmet

Cilji predmeta

Predmet omogoča razumevanje narave turističnih doživetij in posamezniku poda uvid in znanje na področju novih pristopov v procesu oblikovanja smislenih turističnih proizvodov, ki imajo potencial valorizacije v praksi. Študenti pridobijo naslednje kompetence:

- Sposobnost aktivne participacije v oblikovanju turističnih proizvodov.
- Razvoj inovativnih porabniku usmerjenih turističnih proizvodov.
- Sposobnost določanja cen za turistične proizvode.
- Sposobnost timskega dela in sodelovanja.

Vsebina predmeta

1. Izkustvena ekonomija
2. Narava turističnih storitev in doživetij
3. Dizajn kot osnova za inoviranje in oblikovanje turističnih proizvodov
4. Proces razoja turističnih proizvodov
5. So-oblikovanje turističnih proizvodov
6. Določitev tem in oblikovanje zgodb v turizmu
7. Trajnostne inovacije
8. Vključevanje kakovosti in varnosti v oblikovanje turističnih proizvodov
9. Trženje in prodaja turističnih proizvodov
10. Določitev cen turističnih proizvodov
11. Oblikovanje celostnih turističnih doživetij

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 13.00 v RZ-106
 
Na vrh strani