EF SEB LU logo

Podjetniško voditeljstvo

predmet

Cilji predmeta

Cilj predmeta je naučiti ključne kompetence podjetniškega vodenja, razviti samo-refleksijo in študente inspirirati z uspešnimi podjetnišnikimi zgodbami.

Vsebina predmeta

Pri predmetu bomo obravnavali sledeče koncepte podjetniškega vodenja in spodbudili študente k refleksiji, uporabi ter razvijanju vodenja kot relacijskega procesa:

Samorefleksija
● Razmišljujoči praktik (Schon)
● Miselni ustroj rasti (Carol Dweck)
● Element (Ken Robinson)
● Peska (Angela Lee Duckworth)
● Samo učinkovitost (Bandura)
● Navada dosežkov (Bernie Roth)
Relacijsko vodenje
● Zanos (Michaly Csikszentmihalyi)
● Originali (Adam Grant)
● Stili recipročnosti (Adam Grant)
● Visoko-kakovostne povezave (Jane Dutton)
● Motivacija za ustvarjalno delo (Dan Pink)
● Podajanje povratnih informacij
● Nevro vidiki vodenja (Baba Shiv)

Nosilci predmeta

 • W: http://www.mihaskerlavaj.net 
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?id=854484 
 • Twitter: @SkerlavajMiha 
 • Skype: mihaskerlavaj 
 • Govorilne ure
 • torek ob 15.00 v K-215
 • Po predhodnem dogovoru prek elektronske pošte.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Govorilne ure
 • torek ob 11.30 v P-310
 • Za GU se nujno prej najavite po elektornski posti.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani