EF SEB LU logo

Podjetniško voditeljstvo

predmet

Cilji predmeta

Cilj predmeta je naučiti ključne kompetence podjetniškega vodenja, razviti samo-refleksijo in študente inspirirati z uspešnimi podjetnišnikimi zgodbami.

Vsebina predmeta

Pri predmetu bomo obravnavali sledeče koncepte podjetniškega vodenja in spodbudili študente k refleksiji, uporabi ter razvijanju vodenja kot relacijskega procesa:

Samorefleksija
● Razmišljujoči praktik (Schon)
● Miselni ustroj rasti (Carol Dweck)
● Element (Ken Robinson)
● Peska (Angela Lee Duckworth)
● Samo učinkovitost (Bandura)
● Navada dosežkov (Bernie Roth)
Relacijsko vodenje
● Zanos (Michaly Csikszentmihalyi)
● Originali (Adam Grant)
● Stili recipročnosti (Adam Grant)
● Visoko-kakovostne povezave (Jane Dutton)
● Motivacija za ustvarjalno delo (Dan Pink)
● Podajanje povratnih informacij
● Nevro vidiki vodenja (Baba Shiv)

Nosilci predmeta

  • W: http://www.mihaskerlavaj.net 
  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?id=854484 
  • Twitter: @SkerlavajMiha 
  • Skype: mihaskerlavaj 
  • Govorilne ure
  • torek ob 15.00 v P-313
  • Govorilne ure
  • torek ob 11.30 v P-310
  • Za GU se nujno prej najavite po elektornski posti.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani