EF SEB LU logo

Poslovanje v mednarodnem okolju

predmet

Cilji predmeta

- Razumeti komplekstno ter večdimenzionalnost mednarodnega okolja ter vzročno-posledične povezave v njem z vidika mednarodnega poslovanja.
- Razumeti implikacije in poslovne izzive pri sočasnem delovanju "globalnih" in "lokalnih" sil na mednarodna podjetja in organizacije.
-Sposobnost ustrezno analizirati mednarodna/lokalna okolja, panoge, trge in potrošnike v podporo mednarodnemu poslovnemu odločanju.
- Razviti in uporabiti t.i. "glokalno" miselnost pri poslovnem odločanju.
- Razumeti trajnostne dileme pri mednarodnem poslovabnju.
- Razumeti različne vidike in implikacije družbene odgovornosti pri mednarodnem poslovanju.
-Razumeti vlogo nevladnih organizacij za mednarodno poslovanje.
- Prepoznati in oceniti globalne/lokalne trende ter njihov vpliv na mednarodno poslovanje.

Vsebina predmeta

1. Trendi v globalnem okolju ter njihov vpliv na globalne, mednarodne, regionalne in lokalne trge, panoge in podjetja.
2. Orodja, viri in pristopi k analizi mednarodnih, regionalnih in lokalnih trgov, panog in potrošnikov.
3. Implikacije kontekstualne bogatosti za delovanje podjetij in organizacij v globalnem, mednarodnem, regionalnem in lokalnem okolju.
4. Veščine, sposobnosti in viri za t.i. glokalno delovanje.
5. Mednarodno poslovanje in okoljska regulativa.
6. Vrste kapitalizmov ter različnost okolij in trgov.
7. Družbena odgovornost ter različnost okolij in trgov.
8. Vloga nevladnih organizacij v globalnem, mednarodnem, regionalnem in lokalnem okolju.

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • GU po dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 
Na vrh strani