EF SEB LU logo

Pravo v turizmu

predmet

Cilji predmeta

- Namen predmeta je seznaniti študente s pravnoorganizacijskimi oblikami turističnih podjetij in njihovih poslovnih enot, pravnimi možnostmi njihovega statusnega in pogodbenega povezovanja (koncerni, holdingi, gospodarsko interesno združenje, (n.pr. kooperacija in podobno). Povezovanje hotelov v hotelske verige, franšizing, pomen in varstvo blagovnih ter storitvenih znamk.
- Študenti bodo spoznali posebnosti, pomembne pri oblikovanju obligacijskopravnih razmerij, v katera podjetja vstopajo pri izvajanju svojih dejavnosti.
- Predstavljene jim bodo pravne posledice kršitev pogodbenih obveznosti, primeri, ko se lahko pogodbena stranka ekskulpira odgovornosti za nastalo škodo, primeri objektivne odgovornosti za škodo in možnosti za omejevanje te odgovornosti, pa tudi pravice in obveznosti gostov kot potrošnikov (varstvo potrošnikov).
- Uveljavljanje javnega interesa na področju (zavodi za turizem, turistična društva)
- Omenjeni tematski sklopi bodo obravnavani z vidika konvencijskega prava, nacionalne zakonodaje, veljavnih mednarodnih standardov in običajev ter s primeri naše in tuje sodne prakse.

Vsebina predmeta

1. Uvod
1.1. statusnopravna vprašanja turističnih podjetij (gospodarskih subjektov),
1.2. status poslovnih enot, njihova pravna in poslovna sposobnost pri vstopanju v pravni promet (oblike glede na vrsto dejavnosti - klasifikacije in kategorizacije),
1.3. statusno in pogodbeno povezovanje turističnih podjetij, hotelske verige,
1.4. franšizing, pravo industrijske lastnine, ki se nanaša na varstvo blagovnih in storitvenih ter kolektivnih znamk,
1.5. time sharing (časovni zakup).
2. Pravni viri, ki urejajo področje turistične dejavnosti
2.1. mednarodne konvencije
2.2. nacionalno pravo
2.3. pomembnejše direktive Evropske unije in njihov vpliv na nacionalno pravo držav članic,
2.4. turistične uzance, njihov pomen v poslovanju turističnih podjetij, pogoji za njihovo veljavno vključitev v pogodbeno razmerje,
2.5. splošni pogoji poslovanja turističnih podjetij, njihov pravni pomen v poslovanju, načini njihovega posredovanja pogodbenim partnerjem, od katerih je odvisno njihovo pravno učinkovanje,
2.6. običaji in njihov vpliv na pogodbena razmerja,
2.7. poslovna skrivnost v turizmu.
3. Pogodbe s področja turizma
3.1. pogodba o posredniških storitvah v turizmu,
3.2. alotmajska pogodba,
3.3. posredniška pogodba o potovanju,
3.4. pogodba o avtobusnem prevozu,
3.5. pogodba za rent a car,
3.6. pogodba o organiziranju potovanja,
3.7. pogodba o gostinskih storitvah (catering),
3.8. pogodba o odpremi po morju,
3.9. pogodba o prevozu,
3.10. pogodba pomorskem prevozu blaga,
3.11. pogodba o uvozu,
3.12. špediterska pogodba,
3.13. komisijska izvozna pogodba,
3.14. pogodba o letalskem prevozu,
3.15. pogodba o prevozu in dostavi,
3.16. pogodba za opravljanje špediterskega in carinskega posredovanja,
3.17. podizvajalska pogodba,
3.18. pogodba o franšizingu,
3.19. pogodba o time sharingu (časnovni zakup),
3.20. E - pogodbe v turizmu.
4. Odgovornost za škodo turističnih podjetij
4.1. subjektivna in objektivna odgovornost za nastalo škodo iz pogodbenih razmerij, sklenjenih med turističnimi podjetji,
4.2. odgovornost turističnih podjetij za škodo, ki jo utrpijo gosti, omejitve te odgovornosti, ter možnosti ekskulpacije odgovornosti.
5. Pravna ureditev varstva gosta (turista) kot potrošnika
5.1. pravice in obveznosti turističnega podjetja,
5.2. pravice in obveznosti gosta (turista).

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 11.00 v RZ-202
  • Vse govorilne ure se zaradi pandemije COVID-19 izvajajo samo na podlagi predhodne najave.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani