EF SEB LU logo

Računovodstvo v bankah in zavarovalnicah

predmet

Cilji predmeta

Cilj predmeta Računovodstvo v bankah in zavarovalnicah je študente seznaniti ne le s tistimi Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) ter Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS), ki jih finančne inštitucije najpogosteje uporabljajo pri svojem računovodskem poročanju, pač pa tudi z zahtevami, ki jih pred banke, zavarovalnice, sklade in druge finančne inštitucije postavljajo nadzorni organi, kot so Banka Slovenije, Agencija za zavarovalni nadzor ter Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Vsebina predmeta

Zakonodajni okvir računovodskega poročanja finančnih inštitucij.
Letno poročilo finančnih inštitucij.
Posebnosti računovodstva v bankah: zakonodajni okvir poročanja bank, merjenje tveganj in njihova razkritja, kapitalska ustreznost bank (Basel II in Basel III), analiza uspešnosti poslovanja bank.
Posebnosti računovodstva v zavarovalnicah: zakonodajni okvir poročanja zavarovalnic, računovodenje zavarovalnih pogodb (MSRP 4), razkritja tveganj, kapitalska ustreznost zavarovalnic (Solventnost 2), analiza uspešnosti poslovanja zavarovalnic.
Kratek uvod v posebnosti računovodskega poročanja investicijskih skladov.

Nosilci predmeta

 • doc. dr. Barbara Mörec

 • Katedra za računovodstvo in revizijo (redna članica)
 • Katedra za denar in finance (pridružena članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 10.00 v P-324
 • Govorilne ure samo po predhodnem dogovoru preko e-maila.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani