EF SEB LU logo

Raziskovalne metode v turizmu

predmet

Cilji predmeta

- Razširiti in poglobiti znanje o tem, kako za proučevani problem s področja turizma pridobiti vsebinsko ustrezne podatke in kako izbrati ustrezne metode in programsko opremo za njegovo analizo.
- Razširiti znanje o statističnem merjenju pojavov s področja turizma in o aplikaciji statističnih metod s področja turizma.
- Poudariti pomen tistih področij, ki so pomembna in aktualna za analizo v turizmu in turističnih organizacijah in ki pomenijo hkrati čim bolj sodoben pristop k obravnavani problematiki: dostop do podatkov na novih medijih, novi metodološki pristopi, najnovejša programska oprema itd.

Vsebina predmeta

1. Uvodne teme
1.1. Namen predmeta
1.2. Vloga in obseg statistike turizma
1.3. Povezanost statistike turizma z drugimi področji statistike
1.4. Posebnosti statistike turizma

2. Splošni koncepti in enote opazovanja v statistiki turizma
2.1. Merjenje turistične potrošnje
2.2. Merjenje turistične ponudbe
2.3. Merjenje proizvodnih faktorjev

3. Klasifikacije (splošne in posebne)

4. Nacionalni računi
4.1. Splošni pomen
4.2. Uporaba v statistiki turizma
4.3. Okvir za izdelavo satelitskih računov za turizem

5. Pridobivanje podatkov
5.1. Domači viri statističnih podatkov o turizmu
5.2. Tuji viri statističnih podatkov o turizmu

6. Statistična analiza v turizmu
6.1. Lastna izvedba analize
6.1.1. Opredelitev in strukturiranje ciljev
6.1.2. Izbor metode in kazalcev
6.1.3. Napake in interpretacija rezultatov
6.2. Zunanja izvedba statistične analize
6.2.1. Evalvacija ponudbe in izvedbe

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 16.00 v R-405
 
Na vrh strani