EF SEB LU logo

Turistični marketing

predmet

Cilji predmeta

Cilji predmeta so:
- spoznati pomen in posebnosti turističnega marketinga;
- razumeti in sprejeti koncept »turist je kralj«;
- naučiti se oblikovati trženjski splet na podlagi mednarodnih študij primerov;
- spoznati turistični marketing v različnih sektorjih turistične industrije;
- »pogled v prihodnost«: spoznati nove smernice v turističnem marketingu.

Vsebina predmeta

1. Razumevanje turističnega marketinga in turističnega povpraševanja:
- Uvod v turistični marketing;
- Posebnosti turističnih storitev;
- Kaj je turistično povpraševanje?;
- Motivacijski faktorji v turizmu – »Zakaj potujemo?«.
2. Razvoj trženjskega spleta v turizmu:
- Oblikovanje turističnega produkta;
- Prodajne cene in cenovne strategije;
- Tržne poti;
- Trženjsko komuniciranje.
3. Načrtovanje trženjske strategije v turizmu:
- »Kje smo?« - Ocena trenutnega stanja;
- »Kje želimo biti?« - Zastavljanje strateških ciljev;
- »Kako pridemo do želenih ciljev?« - Razvoj trženjske
strategije;
- »Kako vemo, da smo prišli do želenega cilja?« -
Nadzor in ocenjevanje strategije;
- Oblikovanje letnega marketinškega načrta.
4. Turistični marketing v različnih sektorjih turistične industrije:
- Turistična destinacija;
- Turistična atrakcija;
- Namestitvene kapacitete;
- Kultura in zabava;
- Šport in rekreacija
- Nakupovanje;
- Gostinstvo;
- Organizatorji turističnih potovanj;
- Turistični prevozniki.
5. Zadovoljstvo turistov – merilo uspeha:
- Merjenje zadovoljstva turistov na makro-ravni
(turistična destinacija);
- Merjenje zadovoljstva turistov na mikro-ravni
(turistični ponudnik).
6. E-marketing v turizmu;
7. Mednarodne študije primerov (primeri se lahko spreminjajo):
- Disneyland Resort Pariz - Trženjski splet;
- Las Vegas - Svet igralništva;
- Nove tržne niše v turizmu - Butični hoteli;
- »Kako povečati delež turistov iz ZDA?« - strategija
Australian Tourist Commission (ATC);
- Starbucks - Zgodba o uspehu.

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 13.00 v RZ-106
 
Na vrh strani