EF SEB LU logo

Vrednotenje in finančna analiza podjetij

predmet

Cilji predmeta

Študenti bodo razumeli prednosti, slabosti, uporabnost in omejitve različnih modelov (metoda diskontiranih denarnih tokov, relativno vrednotenje, uporaba realnih opcij, modeli preostalega dobička) vrednotenja in finančne analize podjetij. Modele bodo znali tudi praktično uporabiti.

Vsebina predmeta

• Uvod v vrednotenje podjetij in finančno analizo
• Vrednotenje na podlagi diskontiranih denarnih tokov
o Dividendno-diskontni model
o Model prostih denarnih tokov
 Ocena denarnih tokov
 Ocena diskontnih stopenj
 Ocena stopenj rasti
• Verjetnostni pristopi k vrednotenju
• Relativne mere vrednotenja (uporaba večkratnikov)
• Uporaba realnih opcij v vrednotenju
• Model presežnega (preostalega) dobička
• Model presežne spremembe dobička
• Razgradnja preostalega dobička in vrednost poslovanja (operacij)
• Vrednotenje premij za obvladovanje podjetja, nejavnih podjetij, združitev in prevzemov, finančnih institucij in podjetij v finančni stiski
• Posebne teme pri vrednotenju podjetij
• Lastnosti napovedi finančnih analitikov ter upravljanje z dobički.

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • torek ob 13.00 v RZ-204
  • Govorilne ure
  • torek ob 8.30 v Net/Zoom
  • GU potekajo prek Zoom-a. Prosim, če se najavite po el. pošti. / Office hours via Zoom. Please email me beforehand.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani