EF SEB LU logo

Metode raziskovalnega dela

predmet

Cilji predmeta

Usposobiti študente za samostojno in skupinsko raziskovalno delo ter za izdelavo znanstvenoraziskovalnega dela (npr. magistrske naloge) s poudarkom na učinkoviti izrabi možnosti, ki jih za raziskovalno delo ponuja sodobna informacijska tehnologija.

Vsebina predmeta

1. Posebnosti raziskovalnega procesa v okviru poslovnih ved
2. Konceptualna izhodišča raziskovalnega dela
- Koncepti, opredelitve, teorije in modeli
- Opredelitev teme raziskovanja
3. Raziskovalni pristopi in načrti
4. Raziskovalna etika
5. Problematika merjenja
- Ravni merjenja
- Zanesljivost in veljavnost merjenja
6. Tipologije podatkov
7. Iskanje sekundarnih podatkov
- Viri sekundarnih podatkov
- Tehnike iskanja in vrednotenja podatkov
8. Zbiranje primarnih podatkov
- Opazovanje, intervju, anketa
- Oblikovanje vprašalnika
9. Kakovost podatkov
10. Analiza podatkov
- Metode kvalitativne analize
- Metode kvantitativne analize
11. Priprava raziskovalnega poročila
- Pisno sporočanje raziskovalnih rezultatov
- Ustno sporočanje raziskovalnih rezultatov

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 16.00 v R-405
 
Na vrh strani