EF SEB LU logo

Technology Management

predmet

Cilji predmeta

Ta predmet je zasnova za uvedbo področja managementa tehnologij ter seznanitev študentov z glavnimi koncepti upravljanja tehnologije, vrste inovacij in tržne strani vodstva tehnologije. Tečaj je namenjen za zagotavljanje in poglobljeno razumevanje nastajajočega akademskega področja upravljanja tehnologije in njene povezave z drugimi organizacijskimi področji, predvsem trženjem, upravljanjem inovacij in podjetništvom. Tehnologija vodenja je večplastno področje, ki zahteva vključitev strateškega managementa, trženja, ekonomije inovacij, upravljanja, podjetništva, raziskovalne politike in sociologije tehnologije. Tečaj vključuje omenjene možnosti, da bi zagotovili razumevanje in ozaveščenost prihodnjih tehnoloških managerjev o priložnostih, izzivih in nevarnostih, ki so izpostavljeni z napredkom v tehnologiji.

Predmet gradi zavest o vlogi tehnologije in inovacij na vseh področjih organizacije. To postavi vprašanja upravljanja tehnologije v središče organizacijske konkurenčne prednosti organizacije in zagotavlja orodja in perspektive za boljšo integracijo upravljanja tehnologije z drugimi organizacijskimi procesi.

Vsebina predmeta

1. Dinamika tehnologij in konkurenčne prednosti
2. Strateška analiza tehnologij
3. Management tehnoloških inovacij v odprtem okolju
4. Podjetništvo in komercializacija tehnologij
5. Prihodnji izzivi za upravljanje tehnologij
6. Inovacijske zmogljivosti: uvod in pozicija Slovenije
7. Tehnološki management in njegova trženjska uporabnost
8. Trženjski pristop k razvoju novih proizvodov in njihova povezava z inovacijami
9. Organizacijski vidik inovacij v tehnološkem managementu
10. Ustvarjalnost in temelji inovativnosti na ravni posameznikov in timov
11. Robotika, industrija 4.0, inovativnost v poslovnih modelih

Nosilci predmeta

  • red. prof. dr. Matej Černe

  • Katedra za management in organizacijo (redni član)
  • Katedra za poslovno informatiko in logistiko (pridruženi član)
  • Govorilne ure
  • sreda ob 13.00 v P-334
  • Na govorilne ure (v živo ali preko Zooma) se prosim najavite preko elektronske pošte. // Please make an e-mail appointment either for an in-person or a virtual meeting.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani